# ثروتمندترین_افراد_جهان

ثروتمندترین افراد جهان در سال 2013 را بشناسید؟

نام ملیت منبع درآمد سرمایه(میلیارد دلار) بیل گیتس آمریکا مایکروسافت 72.9 کارلوس اسلیم مکزیک آمریکا موویل 65.5 آمانسیو ارتگا اسپانیا ایندیتکس 61.9 وارن بافت آمریکا برکسایر هاتاوی 58.2 اینگوار کامپراد سوئد شرکت آیکیا 50.3 چارلز کوک آمریکا صنایع کوک 45.2 دیوید کوک آمریکا صنایع کوک 45.2 لری الیسون آمریکا اوراکل 41 کریستی والتون آمریکا وال مارت 36.5 جیم والتون آمریکا وال مارت 35.1  
/ 0 نظر / 28 بازدید